Ilona Weiss o wynikach za I kwartał 2018 roku

ABC Data kontynuuje bardzo dobry 2017 rok. W I kwartale 2018 roku Spółka wypracowała ponad 1 mld PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i uzyskała aż o 60% wyższy zysk netto r/r. Zgodnie ze swoją strategią rozwoju, Spółka intensywnie działała w obszarach cloud computingu, mobile i e-commerce.

W rozmowie z ABC Data News Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data, omówiła opublikowane wyniki i wskazała obszary wpływające na umacnianie pozycji Spółki w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Udostępnij ten artykuł na:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.