Roaming w magazynowej sieci Wi-Fi

Współczesny magazyn, funkcjonujący jako element łańcucha dostaw, musi korzystać z najnowszych technologii, by działać efektywnie. Przedsiębiorcy wdrażają kolejne narzędzia informatyczne i inwestują w urządzenia wspomagające działanie magazynu, by realizować procesy logistyczne szybciej i spełniać nieustannie rosnące wymagania rynku. Natykają przy tym na rozmaite komplikacje dotyczące budowy sieci Wi-Fi, która stanowi niezbędny element funkcjonowania wszystkich wspomnianych wyżej systemów i rozwiązań. Rozmieszczenie elementów sieci bezprzewodowej w środowisku magazynowym i zapewnienie jej ciągłości nie jest zadaniem łatwym, a jednym z kluczowych aspektów, na które należy zwrócić uwagę przy projektowaniu, jest roaming.

Roaming przeciętnemu odbiorcy kojarzy się przede wszystkim z wyjazdami do innych krajów i możliwością korzystania z usług telekomunikacyjnych zagranicznych sieci komórkowych. Ma on jednak również ważne znaczenie w logistyce i środowiskach przemysłowych, w których kluczowa jest mobilność. Mechanizm ten polega na przełączaniu się klientów, np. czytników kodów, pomiędzy różnymi punktami dostępowymi. Optymalnie powinien on działać w taki sposób, by do wspomnianego przełączenia pomiędzy dwoma AP dochodziło w jak najkrótszym czasie i w sposób niezauważalny dla osoby korzystającej z sieci.Industrials warehouse

Płynne funkcjonowanie sieci bezprzewodowej ma fundamentalne znaczenie dla efektywnego realizowania procesów logistyki magazynowej i produkcyjnej. Często jest to środowisko mało sprzyjające prawidłowej propagacji sygnału. Długie rzędy regałów magazynowych wypełnionych towarem, asortyment z dużą ilością metalowych obiektów i inne lokalne uwarunkowania, powodują, że niektóre obszary przestrzeni logistycznej są narażone na brak sygnału o odpowiedniej jakości. Przekłada się to czasami na brak możliwości wykonania operacji logistycznych na danym obszarze, a niemal zawsze na wydłużony czas ich trwania – mówi Piotr Sędziak, Dyrektor ds. Operacji w ABC Data. Nowoczesna logistyka nie może obyć się bez urządzeń pozwalających na pracą mobilną, a te z kolei nie mogą funkcjonować bez sprawnej sieci Wi-Fi – dodaje. 

Zobacz też: Kluczowe urządzenia IoT w logistyce

Chcąc zadbać o właściwy poziom działania roamingu przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na szereg elementów infrastruktury Wi-Fi. Bardzo istotne jest równomierne pokrycie sygnałem całego obszaru. Warunkiem koniecznym jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury, która zapewni najlepszą jakość połączenia oraz jej odpowiednią przepustowość. Sprawne przełączanie się pomiędzy punktami dostępowymi powinno być niezauważalne dla operatora i aplikacji, która jest używana.  Sytuacja, w której operator zatrzymuje się w realizowaniu operacji, ponieważ nie działają jego narzędzia, jest w logistyce i produkcji niepożądana – wyjaśnia Piotr Sędziak.

Instalowany w magazynie sprzęt powinien obsługiwać protokoły wsparcia roamingu, jak na przykład 802.11r. Poszczególne Access Pointy muszą być rozmieszczone tak, by obejmować cały potrzebny obszar magazynowy, ale jednocześnie zapewniać redundancję, jeśli chodzi o pojemność sieci. Ważne jest również takie zaprojektowanie sieci, by wykorzystywała ona skutecznie rozwiązanie MIMO (Multiple Input Multiple Output). Dzięki niemu możliwe jest zwiększenie przepustowości sieci bezprzewodowej i zapewnienie jej potrzebnej niezawodności i przepływności. Niemniej istotne są takie elementy, jak prosty interfejs do zarządzania punktami dostępowymi, łatwość konfiguracji czy dobre zabezpieczenia. Sygnał Wi-Fi bardzo ciężko fizycznie ograniczyć do danego pomieszczenia lub budynku, co oznacza, że postronne osoby, znajdujące się w zasięgu, mogą próbować podsłuchać transmisję, zakłócić prawidłowe działanie sieci lub też uzyskać dostęp do serwerów oraz poufnych danych firmowych – mówi Adam Przetak, Huawei Product Manager w S4E S.A. Warto zatem zwrócić uwagę, by wybrane urządzenia Wi-Fi wspierały odpowiednie rozwiązania bezpieczeństwa i szyfrowania – standardy WPA i WPA2 PSK, czyli mechanizm klucza współdzielonego przez wszystkich pracowników, bądź też mechanizm 802.1x z uwierzytelnianiem poprzez serwer Radius – dodaje.

Niemniej ważne jest, by kontrolery WLAN, które zarządzają centralnie punktami dostępowymi, umożliwiały pracę w trybie wysokiej dostępności poprzez mechanizmy pracy Active/Standby bądź Active/Active. Wybierając kontroler WLAN, przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę, by umożliwiał on centralne zarządzanie punktami dostępowymi zlokalizowanymi w wielu oddziałach firmy – tłumaczy Adam Przetak.

Stosowanie nowych technologii w logistyce niesie ze sobą wiele korzyści. Nowoczesne systemy i rozwiązania wymagają jednak solidnych fundamentów, by ich potencjał był właściwie wykorzystany. Takim bez wątpienia jest sprawnie działająca, posiadająca opisane wyżej cechy, sieć bezprzewodowa.

Udostępnij ten artykuł na:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.