Przyszłość logistyki to Big Data

Masowa akumulacja danych pochodzących z wielu źródeł i ich późniejsza wielowymiarowa analiza przeprowadzana w celu optymalizacji procesów i wprowadzania zmian przynoszących widoczne korzyści przedsiębiorstwu – właśnie tak wygląda idea Big Data, którą dzisiaj możemy nazywać przyszłością logistyki.

Wiele działających obecnie na rynku firm ma biznesowe relacje z setkami lub tysiącami partnerów z całego świata. Codzienne realizują one wiele transakcji, z których każda niesie ze sobą znaczną ilość użytecznych informacji. Postępująca cyfryzacja otworzyła przed przedsiębiorcami możliwość zbierania danych i wykorzystywania ich dalej w swojej działalności na niespotykaną dotychczas skalę. Tym samym zyskali oni narzędzie, dzięki któremu mogą optymalizować procesy, poprawiać jakość obsługi i lepiej reagować na aktualne trendy lub pojawiające się sytuacje nadzwyczajne.

Logistyka to oczywiście nadal przede wszystkim proces planowania, efektywnego realizowania operacji logistycznych i skutecznego kontrolowania przepływu towarów od producenta do klienta, ale rozwój Big Data pozwala spojrzeć na te zagadnienia z zupełnie innej perspektywy. Obecne możliwości pozyskiwania danych znacznie wykraczają poza siedziby danej firmy lub jej bezpośrednich kontrahentów. Dane mogą być zbierane z urządzeń GPS, sensorów IoT podłączonych do internetu bezpośrednio w miejscu realizacji poszczególnych zadań, z poczty elektronicznej bądź też z aktywności wykazywanej przez użytkowników na serwisach społecznościowych. Z kolei informacje dotyczące natężenia ruchu na danym odcinku drogi pozyskiwane są od milionów użytkowników telefonów komórkowych wyposażonych w systemy Android i iOS.

Analiza zebranych danych pozwala zwiększyć wydajność łańcucha dostaw, a także dodatkowo go zabezpieczyć. Rozbudowana infrastruktura drogowa i sieć połączeń pomiędzy miastami, państwami, a nawet kontynentami to liczne możliwości transportu towarów. Wybór właściwej opcji – szybkiej, bezpiecznej i taniej – nie jest jednak zadaniem łatwym. Tendencja do ciągłego skracania czasów dostaw, wielokanałowość handlu, rosnąca konkurencja i związana z nią walka o klienta – to wszystko wymusza szybkie i sprawne podejmowanie decyzji. Z Big Data jest to o tyle łatwiejsze, że na podstawie zebranych i przeanalizowanych danych przedsiębiorca może nie tylko wybrać najwłaściwszą drogę transportu, ale też zweryfikować ją pod kątem aktualnej sytuacji, np. wypadków czy remontów. Ocena ryzyka i monitorowanie łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym pozwalają mu unikać niepożądanych przestojów, lepiej reagować na sytuacje kryzysowe i zapobiegać utratom przychodów. controlling freight traffic

Stosowanie Big Data może też zwiększać wydajności operacyjną firmy, m.in. poprzez lepsze planowanie zakupów i oczekiwanych zapasów magazynowych. Dzięki rozwiązaniom IoT i analizom zebranych przez nie danych właściciel procesu może znacznie lepiej monitorować kluczowe KPI i ustalać zapas towarów w magazynie, ale także na półce w sklepie realizującym sprzedaż do klienta końcowego. W sytuacji awaryjnej pozwala również na sprawne zidentyfikowanie odbiorców danej partii produkcyjnej, co jest szczególnie istotne w przypadku konieczności wycofania jej z rynku, na przykład w wyniku wykrycia wad zagrażających życiu i zdrowiu konsumentów. Istotnym elementem jest także możliwość skuteczniejszej współpracy pomiędzy partnerami handlowymi – wykorzystanie wspólnych baz danych kodów kreskowych, opisów produktów lub ich zdjęć. Wspólna spójna baza danych umieszczona w udostępnionym zasobie, np. w chmurze, pozwala na zmniejszenie kosztów jednostkowych ponoszonych na pozyskiwanie i utrzymywanie informacji.

Terminowość i szybkość dostaw nadal odgrywają ważną rolę w ocenie jakości usługi logistycznej. Nie są jednak jej jedynymi składowymi, będącymi w stanie zapewnić długoterminowy sukces. By zadbać o elastyczność i efektywność kosztową operacji w przyszłości, konieczne jest opracowanie spójnej strategii pozyskiwania różnego rodzaju danych i ich późniejszego udostępniania nie tylko na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa, czy też grupy firm, ale także na poziomie całego rynku krajowego czy kontynentalnego, na którym operuje dane przedsiębiorstwo. Sprzężenie systemów zarządzania logistyką z innymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w firmie, automatyzacja procesów zachodzących na linii logistyka-otoczenie i tworzenie unikalnej jakości na rynku poprzez przewidywanie trendów wpływa na logistyczny sukces w przyszłości. Big Data jest obszarem, które doskonale wspiera te cele.

Niewątpliwie przyszłością logistyki jest umiejętność skutecznego pozyskiwania informacji i jej odpowiednia analiza. Dlatego już dzisiaj warto zastanowić się nad tym, jak wykorzystać Big Data w organizacji własnych procesów logistycznych. Bo o to, czy je wykorzystywać, pytać już nie powinniśmy.

Piotr Sędziak,
Dyrektor ds. Operacji w ABC Data S.A.

Udostępnij ten artykuł na:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.