Przychody ze sprzedaży w ABC DATA – styczeń 2019

W styczniu 2019 szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę Kapitałową ABC Data wyniosły 344 mln PLN.

Wynik wypracowany w pierwszym miesiącu bieżącego roku jest niższy o 8% (-30 mln PLN) w porównaniu do stycznia ubiegłego roku. Na ten rezultat wpływ miały przede wszystkim niższa sprzedaż w obszarach komponentów i hardware. Jednocześnie odnotowaliśmy istotny wzrost sprzedaży w obszarze nowych technologii mobilnych.

– Dalsze wzrosty w technologiach mobilnych zawdzięczamy przede wszystkim rosnącej sprzedaży produktów Xiaomi, których portfolio sukcesywnie poszerzamy nie tylko o nowe modele smartfonów, ale także inne produkty tej firmy. Dodatkowo rośnie także sprzedaż smartfonów innych producentów. Spadki w obszarach komponentów i hardware to efekt wysokiej bazy z początku 2018 roku, spowodowanej dużym popytem na karty graficzne i zasilacze kupowane do wydobywania kryptowalut. W kolejnych miesiącach tego roku efekt ten będzie już coraz mniej widoczny. Ponadto nadal utrzymuje się słaba dostępność procesorów jednego z głównych producentów, co dodatkowo miało negatywny wpływ na sprzedaż komponentów. – mówi Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu ABC Data S.A.

ABC Data mapka

Udostępnij ten artykuł na:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.