Grudniowe wyniki Grupy Kapitałowej ABC Data

W grudniu 2018 roku szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę Kapitałową ABC Data wyniosły 484 mln PLN.

Osiągnięty przez Grupę w grudniu wynik oznacza spadek wobec grudnia 2017 o 18% r/r (-107 mln PLN). W okresie 12 miesięcy 2018 roku szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 4,6 mld PLN, co oznacza spadek o 1% r/r .

Nominalny spadek sprzedaży w grudniu 2018 wobec analogicznego okresu ubiegłego roku wynika przede wszystkim z niższej sprzedaży w obszarach komponentów oraz VAD. Grupa ABC Data odnotowała również niewielkie spadki sprzedaży w segmencie hardware IT
(-5% r/r).

– Słaba dynamika sprzedaży komponentów to efekt wysokiej bazy z ubiegłego roku, kiedy to zanotowaliśmy wzmożony popyt m.in. na wydajne karty graficzne. Z kolei niższa dostępność w czwartym kwartale procesorów jednej z wiodących globalnych marek, miała wpływ na sprzedaż zarówno w grupie komponentów, jak i hardware. W obszarze VAD, część popytu przesunęła się na wcześniejsze miesiące, gdzie chociażby w listopadzie notowaliśmy wzrosty sprzedaży. Co istotne, różnice w poziomie sprzedaży w tym segmencie rok do roku związane są również z realizacją kontraktu na dostawę sprzętu jednego z kluczowych dostawców, realizowaną m.in. w grudniu 2017 roku. Z kolei w obszarze nowych technologii mobilnych, w grudniu 2018 popyt utrzymywał się na stabilnym poziomie – komentuje Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu ABC Data S.A.

ABC Data mapka

Udostępnij ten artykuł na:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.