Szkolenie Certified Data Center Specialist

Zachęcamy do udziału w kursie Certified Data Center Specialist (CDCS), który przeznaczony jest dla osób zajmujących się zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej, zapewnieniem oczekiwanego poziomu niezawodności oraz dostępności usług świadczonych przez centra przetwarzania danych.

W trakcie kursu Certified Data Center Specialist uczestnicy zdobędą m.in. umiejętność weryfikacji ofert przedstawianych przez dostawców pod kątem ich prawidłowości, efektywności i wydajności. Omówione zostaną sposoby identyfikacji poziomów zabezpieczenia centrum danych na wypadek awarii, doboru właściwego UPS i akumulatorów czy mierzenia oraz poprawiania sprawności energetycznej centrum danych. CDCS jest certyfikacją niezbędną dla profesjonalnych menedżerów i personelu centrum danych.

Egzaminy certyfikacyjne przeprowadzane są pod koniec ostatniego dnia szkolenia przez międzynarodowe centrum egzaminacyjne EXIN w formie papierowej lub online. Kandydaci, którzy pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają certyfikat „Certified Data Center Specialist”, który jest ważny przez trzy lata.

Termin: 31.5.2017
Miejsce: siedziba S4E S.A. w Warszawie przy ulicy Bokserskiej 66
Cena: 1600 euro netto
Uwaga: Szkolenie odbywa się w języku angielskim

Szczegółowe informacje i pełna agenda kursu znajdują się na stronie S4EDU.pl.

grafika- certyfikacja EPI

Udostępnij ten artykuł na:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.